Czy należy zastosować dylatację układając glazurę na tarasie?
dodano: 07.03.2013, 19:39
Płytki ułożone na tarasie na zewnątrz budynku są narażone na zmianę temperatur.Dylatacje mają za zadanie kompensować wydłużenia termiczne płytek.W zwiazku z tym należy zastosować dylatację obwodową na styku powierzchni płytek ze ścianami budynku, a także dylatację w nawierzchni płytek w odstępach nie przekraczających 1,5 m.Dylatacje takie nie wymagają stosowania specjalnych profili dylatacyjnych.Można wykonać je wypełniając spoinę elastyczną masą dylatacyjną np. Silikonem Atlas Artis, zamiast tradycyjnej fugi cementowej.Przy dużych powierzchniach dylatecję należy wykonać w obu kierunkach.