Czy należy moczyć płytki ceramiczne przed klejeniem?
dodano: 05.03.2013, 19:22
Wśród osób dopytujących się w jaki sposób prawidłowo układać glazurę często pojawia się pytanie "czy trzeba moczyć płytki przed przyklejeniem?". Absolutnie nie wolno moczyć płytek! Płytki przyklejane na mokro będą się odspajały od warstwy klejącej. Za czasów PRL kiedy zdobycie jakichkolwiek materiałów budowlanych graniczyło z cudem, płytki przyklejało się na tak zwane placki przy użyciu cementu. Wówczas stosowało się technikę moczenia płytek w wodzie nawet przez kilka godzin, żeby doprowadzić do prawidłowego połączenia płytki z cementem. Było to konieczne w celu dostarczenia wody do cementu w celu właściwego przebiegu hydratacji. W praktyce miało to za zadanie zapobiegać przed nadmiernym skurczem cementu, co w efekcie doprowadziłoby do odspojenia płytki. W dzisiejszych czasach nowoczesne zaprawy klejowe są przygotowane w sposób gwarantujący właściwą przyczepność i elastyczność przy warstwie kleju już od 3mm. Podczas procesu wiązania najpierw powstaje na styku zaprawy klejowej z płytką warstwa tak zwanego filmu, który tworzy wiążące żywice. W efekcie tej reakcji dochodzi do oddawania wody. Zmoczona płytka uniemożliwiłaby prawidłowe połączenie ponieważ żywice w mokrym środowisku nie wytwarzałyby wspomnianego wcześniej filmu. W efekcie końcowym dojdzie do odspajania płytek od warstwy klejącej. Reasumując wszystko, nie wolno moczyć płytek przed przyklejeniem!